socjologia.pl



A. Rojewska - Nowak, Arteterapia w procesie aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czasopismo socjologia.pl, nr 4, 2012, s. 40-42.

W tekście napisanym w czasie współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich w projekcie EFS "NOWE PERSPEKTYWY. Program aktywnej integracji w Gminie Sośnicowice”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, prezentuję możliwości wykorzystania arteterapii w procesie aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Próbuję ukazać również błędy których należy się ustrzec przy planowaniu i realizacji licznych projektów. Cytując "Aktywizacja społeczna (w której arteterapia sprawdza się doskonale) powinna być podbudową do aktywizacji zawodowej, gdyż najpierw należy pracować nad sposobem myślenia osób wykluczonych (w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym) aby później móc aktywizować ich zawodowo. Bez autorefleksji, znajomości swoich potrzeb i możliwości, kursy kwalifikacyjne (zawodowe) na niewiele się zdadzą. Stąd wynikają często niepowodzenia licznych projektów ukierunkowanych na aktywizację osób wykluczonych społecznie. Samo przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych, których celem jest wzrost kompetencji zawodowych nie przyniesie efektu bez gruntownej pracy nad kondycją psychiczną oraz osobistą motywacją uczestników projektu."
Co więcej istotną kwestią jest powierzanie zadań arteterapeuty profesjonalistom, w projektach bardzo często zatrudnia się osoby nie posiadające kwalifikacji, wystarczającego przygotowania arteterapeutycznego czy też praktycznych umiejętności, ze szkodą zarówno dla uczestników projektów jak i dla środowiska zawodowego.

Więcej w artykule:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Aktualności

Warsztat w Krakowie

2018-11-13, Autor: admin


Konferencja arteterapia

Czytaj więcej »

Nowa lokalizacja

2018-08-06, Autor: admin


Sesje terapeutyczne w nowej lokalizacji

Czytaj więcej »

Aktualności

Facebook

Odwiedź nasz profil na Facebooku:

Kontakt

W związku z licznymi obowiązkami i prowadzonymi sesjami oraz warsztatami
w ciągu dnia, preferuję kontakt mailowy lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zapraszam do kontaktu.

Anna Rojewska-Nowak
E-mail:kontakt@arteterapia.com.pl
Kontakt