DMT a autyzm



DMT a autyzm*)

Arteterapia (w szerokim ujęciu) jest jedną z wielu metod wykorzystywanych w terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Terapeuci kładą nacisk na potrzebę rozpoczęcia terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na poziomie rozwoju dziecka (sensomotorycznym), co stwarza warunki do pracy dla terapeutów tańcem i ruchem, którzy wykorzystują ruch jako podstawowy instrument oceny i oddziaływania terapeutycznego.  Terapia tańcem i ruchem może służyć zarówno jako droga do kontaktu z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jak i zapewniać mechanizm do komunikacji z tymi osobami [1].

Terapeuta tańcem i ruchem koncentruje się na ruchu, który jest podstawą relacji terapeutycznej. Ekspresyjne, komunikatywne oraz adaptacyjne zachowania są wykorzystywane w formach pracy grupowej, indywidualnych oraz terapii rodzinnej.  Terapeuci świadcząc usługi w celu zrozumienia, odzwierciedlenia i rozszerzanie ekspresji pozawerbalnej, mogą pomóc osobom z autyzmem przez wspomaganie socjalizacji i komunikacji, budując świadomość ciała oraz wspomagając deficyty motoryczne [2].


Foto: Fundacja Pomóc Więcej**)

Osobom, które mają problemy z komunikacją terapia tańcem i ruchem daje między innymi możliwość wyrażania swoich emocji w sposób pozawerbalny i kreowania wypowiedzi za pomocą środków artystycznych. Terapeuci pozawerbalni w trakcie sesji mają możliwość poznać dziecko i m. inn. ich możliwości, potrzeby, przeżycia, wyrażane pozawerbalnie emocje.
Terapia tańcem i ruchem wpływa również pobudzająco na wszechstronny rozwój oraz na lepsze poznawanie siebie i podnoszenie poziomu samoakceptacji poprzez doświadczanie swoich możliwości i sprawczości, pomaga ponadto rozładowywać negatywne napięcia i agresję. Pomaga też rozwijać komunikację pozawerbalną jak i werbalną z uczestnikami grupy
[3].

8

 

Foto: Fundacja Pomóc Więcej

W trakcie sesji terapeuta tańcem i ruchem koncentruje się na ruchu, który jest podstawą relacji terapeutycznej. Dzięki wykorzystaniu techniki zwanej "mirroring", która polega odwzorowaniu rytmów ciała, wzorców ruchowych oraz wokalizacji, terapeuta wspomaga tym samym proces tworzenia relacji.

Sesje terapeutyczne prowadzone w celu zrozumienia, odzwierciedlenia i rozszerzania ekspresji pozawerbalnej, które mogą pomóc osobom z autyzmem wspomagając socjalizację i sprawność komunikacyjną, budując świadomość ciała oraz wspomagając deficyty motoryczne [4].

 

6

Foto: Fundacja Pomóc Więcej

Główne cele terapii tańcem i ruchem w pracy z osobami ze spektrum autyzmu to rozpoznawanie i reagowanie na drugą osobę, zwiększenie kontaktu wzrokowego, uczestnictwo we wspólnych doświadczeniach i angażowanie się we wspólne działania, które przełamują izolację, zmniejszając dystans interpersonalny, który jest częścią izolacji społecznej, a także rozwój zaufania. Uczestnik terapii rozwijając świadomość siebie, uświadamia sobie inne osoby [5].

 

15

 

Foto: Fundacja Pomóc Więcej


Terapeuta w kontakcie z dzieckiem na poziomie ruchu, od czasu do czasu, tłumaczy prostym językiem, co dziecko robi. Taka werbalizacja eksploracji ruchu jest kolejnym sposobem pozytywnego odzwierciedlenia zachowania dziecka, poprawy obrazu ciała, jak również pomaga dziecku poznawczo zorganizować i uporządkować swoje doświadczenia [6].


14

Foto: Fundacja Pomóc Więcej

Zwiększona integracja swoich własnych części ciała i świadomości innych poszerza u osób z autyzmem „słownictwo” ruchu, zwiększając tym samym ich zdolność do komunikowania swoich potrzeb i pragnień. Ruch ten może służyć zarówno jako pomost do nawiązywania kontaktu jak i zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy terapeutą i uczestnikiem terapii [7].


Foto: Fundacja Pomóc Więcej

Terapia tańcem i ruchem jest jedną z form wspomagających terapię osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. To właśnie podczas procesu terapeutycznego jako „klucz” do świata wewnętrznego uczestników daje możliwość spotkania się ze światem przeżywanym wewnętrznie choć na kilka momentów. Terapia tańcem i ruchem daje uczestnikom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu możliwość uzyskania drugiej szansy na rozwój, przy wsparciu i pomocy ze strony terapeuty tańcem i ruchem, tworzą fundament do dalszego rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego [8].

30

Foto: Fundacja Pomóc Więcej


*) Tekst stanowią fragmenty artykułu (bibliografia dostępna w tekście):
Rojewska - Nowak A.,
Terapia tańcem i ruchem kluczem do świata wewnętrznego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 23(2)2017.

**) Zdjęcia zostały wykonane przez Michała niezgodę w Centrum Terapii i Edukacji w ramach cotygodniowych warsztatów rozwojowych dzieci i młodzieży, realizowanych dla Fundacji Pomóc Więcej z Sosnowca.


WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII

 

 

 

 

 

 

 




Aktualności

Warsztat w Krakowie

2018-11-13, Autor: admin


Konferencja arteterapia

Czytaj więcej »

Nowa lokalizacja

2018-08-06, Autor: admin


Sesje terapeutyczne w nowej lokalizacji

Czytaj więcej »

Aktualności

Facebook

Odwiedź nasz profil na Facebooku:

Kontakt

W związku z licznymi obowiązkami i prowadzonymi sesjami oraz warsztatami
w ciągu dnia, preferuję kontakt mailowy lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zapraszam do kontaktu.

Anna Rojewska-Nowak
E-mail:kontakt@arteterapia.com.pl
Kontakt