IPTW©Improwizacje Psychomotoryczne Tańca Wewnętrznego (IPTW©)

Autorska technika IPTW© jest wykorzystywana przeze mnie od lat w pracy z osobami m.in. z kręgu zaburzeń afektywnych i lękowych (nerwice).
Większość moich pacjentów ma zróżnicowane możliwości aparatu ruchowego, w trakcie sesji choreoterapii wykorzystuję tym samym stosunkowo często taniec rozumiany jako - taniec wewnętrzny. Zakładając, że taniec wewnętrzny płynie z wnętrza człowieka, to ów taniec prowadzi do naturalnego, autentycznego spotkania z emocjami, wyrażonymi  w formie improwizacji psychomotorycznej.
Taniec wewnętrzny wychodzi poza schematy ruchowe, zdecydowanie pozwala zanurzyć się w głąb organizmu. Daje przestrzeń do bezpiecznego doświadczania swoich różnorodnych emocji i to, co zablokowane, pozwala odblokować, a to co nieuświadomione wprowadzić do świadomości. Tym samym poprzez taki taniec można spotkać się z samym sobą, w przestrzeni z drugim człowiekiem, ale także z innymi uczestnikami grupy terapeutycznej. Dzięki temu, kiedy to ciało staje się swego rodzaju partnerem, który prowadzi w tańcu. Natomiast towarzyszące różnorodne emocje, pozwalają na poznanie i wgląd. W tańcu wewnętrznym, płynącym z wnętrza  poprzez ciało wyeliminowałam odzwierciedlenie. Naśladownictwo zastąpiłam podążaniem w zgodzie ze swoimi możliwościami psychomotorycznymi, w zgodzie z sobą i z innymi. Natomiast uaktywniając myślenie abstrakcyjne, taniec może być przeniesiony naturalną drogą do wyobraźni, wtedy to taniec ma szansę na kontynuację, a tym samym proces ma charakter ciągły.
W tańcu wewnętrznym w sposób naturalny i bezpieczny można doświadczyć spotkania zarówno z samym sobą, jak i z drugim człowiekiem, zespołem czy też grupą uczestników terapii. Podążanie w tańcu za ciałem, tak jak ono tego potrzebuje, otwiera drogę przepływowi całej gamie uczuć, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, które bywają także pozytywnymi w zależności od kontekstu sytuacyjnego pozwala na ekspresję emocji, które zalegają długotrwale w organizmie, prowadząc do katharsis. Praca z partnerem, współpartnerowanie w tańcu wewnętrznym otwiera przestrzeń do współtworzenia tańca.  Każda z osób pozostaje w zgodzie z sobą i z partnerem. Dzięki temu pacjent nie tylko doświadcza przeżyć emocjonalnych, ale ma wgląd w swój stan emocjonalny, pracuje nad empatią, myśląc twórczo, samodzielnie poszukuje dróg konstruktywnego radzenia sobie z przeżywaniem emocji w kontakcie z innymi ludźmi. Jednocześnie pacjent, który pozbawiony jest naśladownictwa poszukuje swojej tożsamości we własnym tańcu, we własnym rytmie zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami. Proces kreacji ma wyjątkowe znaczenie w rozwoju, pacjent sam tworzy swój taniec, samodzielnie tworzy relacje z partnerami, jak i całą grupą w niepowtarzalnym tańcu. Zdecydowanie swoim tańcem prowadzi do doświadczania swojego potencjału, zalet, nie stroniąc od wad, czy trudności. Z kolei to otwarcie na różnorodność zachowań, prowadzi do akceptacji osoby własnej oraz większej otwartości i tolerancji wobec innych ludzi.

O technice pisałam szerzej w n/w publikacjach:
Rojewska – Nowak A.,  Efektywność choreoterapii w leczeniu osób z zaburzeniami afektywnymi, [w:] Stefańska A., [red.] Arteterapia w wymiarze kreacji... poszukiwania, drogowskazy, refleksje, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kalisz 2012.


Rojewska - Nowak A., Choreoterapia z osobami z zaburzeniami afektywnymi i nerwicowymi. Doświadczanie emocji w spotkaniu z drugim człowiekiem, Czasopismo Arteterapia terapia sztuką w praktyce, nr 4/2013.


Rojewska – Nowak A., Ja i mój taniec wewnętrzny. Wykorzystanie choreoterapii w leczeniu osób chorujących na depresję, [w:] Borowik G., Kowal A. (red.), Światy równoległe: Sztuka narzędziem komunikacji i terapii, Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej Wydział Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka, Kraków 2013.


Rojewska – Nowak A., Scenariusz warsztatu: Improwizacje psychomotoryczne tańca wewnętrznego (IPTW©) Wykorzystanie choreoterapii w leczeniu osób chorujących na depresję, [w:] Glińska-Lachowicz A., (red.), Arteterapia w działaniu - propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.Aktualności

Warsztat w Krakowie

2018-11-13, Autor: admin


Konferencja arteterapia

Czytaj więcej »

Nowa lokalizacja

2018-08-06, Autor: admin


Sesje terapeutyczne w nowej lokalizacji

Czytaj więcej »

Aktualności

Facebook

Odwiedź nasz profil na Facebooku:

Kontakt

W związku z licznymi obowiązkami i prowadzonymi sesjami oraz warsztatami
w ciągu dnia, preferuję kontakt mailowy lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zapraszam do kontaktu.

Anna Rojewska-Nowak
E-mail:kontakt@arteterapia.com.pl
Kontakt