EdukacjaEdukacja

 

AUTORSKI WARSZTAT CHOREOTERAPII

IMPROWIZACJE PSYCHOMOTORYCZNE TAŃCA WEWNĘTRZNEGO  (IPTW©)

 

Warsztat choreoterapii skierowany do terapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli i innych osób zainteresowanych możliwościami zastosowania choreoterapii w praktyce.

 

Celem warsztatu będzie zapoznanie z autorską techniką pracy choreoterapeutycznej  IPTW©, która znajduje zastosowanie w wielu obszarach i może być wykorzystywana zarówno w terapii jak i rozwoju osobistym.

Taniec wewnętrzny płynie z wnętrza człowieka. To ów taniec prowadzi do naturalnego, autentycznego spotkania z emocjami, wyrażonymi w formie improwizacji psychomotorycznej. Taniec wewnętrzny wychodzi poza schematy ruchowe, zdecydowanie pozwala zanurzyć się w głąb organizmu. Daje przestrzeń do bezpiecznego doświadczania swoich różnorodnych emocji i to, co zablokowane, pozwala odblokować, a to co nieuświadomione wprowadzić do świadomości. Tym samym poprzez taniec wewnętrzny można spotkać się z samym sobą, w przestrzeni z drugim człowiekiem, ale także z innymi uczestnikami grupy terapeutycznej. Dzięki temu, kiedy to ciało staje się swego rodzaju partnerem, który prowadzi w tańcu. Natomiast towarzyszące różnorodne emocje, pozwalają na poznanie i wgląd.

Moje doświadczenia związane z prowadzeniem choreoterapii w podejściu holistycznym od początku mojej działalności koncentrowały się wokół psychiatrii, gdzie od 2002 roku prowadzę grupowe sesje terapeutyczne. W związku z tym, iż większość pacjentów uczestniczących w moich sesjach charakteryzowały zróżnicowane możliwości aparatu ruchowego, w trakcie sesji choreoterapii zaczęłam wykorzystywać stosunkowo często taniec rozumiany jako taniec wewnętrzny, a właściwie improwizacje psychomotoryczne tańca wewnętrznego (IPTW©), będące moją autorską techniką pracy choreoterapeutycznej.

Technika początkowo kierowana była przede wszystkim do osób dorosłych,  wykorzystywana jest obecnie we wszystkich grupach wiekowych moich pacjentów / klientów. Może być stosowana zarówno w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Od kilku lat z powodzeniem wykorzystywana jest w pracy z osobami chorującymi psychicznie, osobami z zaburzeniami psychicznymi jak również osobami niepełnosprawnymi fizycznie (w tym niewidomymi), zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz osobami zdrowymi (grupy samorozwojowe).

Dotąd kilkukrotnie prezentowałam technikę w Polsce w ramach Międzynarodowych Konferencji Naukowych poświęconych Arteterapii, zapoznaję z nią również słuchaczy studiów podyplomowych z arteterapii oraz uczestników kursu kwalifikacyjnego Arteterapia w edukacji, z którymi prowadzę wykłady i warsztaty z choreoterapii.

 

W programie warsztatu:

Wprowadzenie do choreoterapii (w tym IPTW©),

Struktura sesji choreoterapii w praktyce,

Doświadczanie techniki IPTW©,

IPTW© w pracy z różnymi grupami pacjentów/klientów/uczestników,

IPTW© a inne techniki pracy choreoterapeutycznej.

 

Termin: (do uzgodnienia)

Cena warsztatu: 160zł/os Czas warsztatu: 8 godzin

Miejsce: Gliwice (lub dla grup zamkniętych do uzgodnienia)

Wymagania: strój nie krępujący ruchów (spodnie dresowe, t-shirt), skarpety antypoślizgowe, koc i butelka wody mineralnej

 

 

 

W ofercie szkoleniowej dla grup zorganizowanych:

 

 

Szkolenie arteterapia w psychiatrii

 

wprowadzenie teoretyczne do arteterapii
podstawy arteterapii

etyka pracy arteterapeuty
nadzór i superwizje

Warsztaty praktyczne arteterapii z wykorzystaniem  tańca i ruchu, el. muzykoterapii, sztuk wizualnych, dramy.

 

Termin: (do uzgodnienia)

Cena: 320zł/os

Czas trwania: 16 godzin

Miejsce: Gliwice (lub dla grup zamkniętych do uzgodnienia).

 

 

Szkolenie choreoterapia w psychiatrii

 

wprowadzenie do choreoterapii – terapii tańcem i ruchem

wybrane metody i techniki pracy terapeutycznej

zakres zastosowania choreoterapii (terapia grupowa, indywidualna)

kwestie etyczne w choreoterapii

warsztat choreoterapii (praktyczne zastosowanie terapii tańcem i ruchem) w oparciu
o warsztat pracy własnej.

 

Termin: (do uzgodnienia)

Cena: 320zł/os

Czas trwania: 16 godzin

Miejsce: Gliwice (lub dla grup zamkniętych do uzgodnienia).

 

 

 

 

Warsztaty dla pedagogów (pracowników placówek szkolno – wychowawczych)

 

Warsztat: Wielokulturowość, tolerancja, akceptacja w tańcu i ruchu (choreoterapia).

 

Warsztat wprowadzający do choreoterapii w ujęciu holistycznym, którego celem jest pokazanie możliwości wykorzystania metod pracy choreoterapii w placówce szkolnej w wymiarze wielokulturowości;

Integracja w środowisku szkolnym,

Zmiana jako wartość,

Metodyka pracy polegająca na budowaniu empatii, tolerancji oraz akceptacji różnorodności.

- Warsztat dostosowywany do potrzeb uczestników grupy.

 

Termin: (do uzgodnienia)

Cena: 120zł/os

Czas trwania: 6 godzin

Miejsce: Gliwice (lub dla grup zamkniętych do uzgodnienia).

 

 

Warsztat: Terapia tańcem i ruchem przeciwko agresji w szkole.

Warsztat wprowadzający do choreoterapii w ujęciu holistycznym, którego celem jest pokazanie możliwości wykorzystania metod pracy choreoterapii w placówce szkolnej w celu przeciwdziałania agresji.

 

 

Termin: (do uzgodnienia)

Cena: 120zł/os

Czas trwania: 6 godzin

Miejsce: Gliwice (lub dla grup zamkniętych do uzgodnienia).

 

 

 

 

 
Aktualności

Warsztat w Krakowie

2018-11-13, Autor: admin


Konferencja arteterapia

Czytaj więcej »

Nowa lokalizacja

2018-08-06, Autor: admin


Sesje terapeutyczne w nowej lokalizacji

Czytaj więcej »

Aktualności

Facebook

Odwiedź nasz profil na Facebooku:

Kontakt

W związku z licznymi obowiązkami i prowadzonymi sesjami oraz warsztatami
w ciągu dnia, preferuję kontakt mailowy lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zapraszam do kontaktu.

Anna Rojewska-Nowak
E-mail:kontakt@arteterapia.com.pl
Kontakt