Zrealizowane projektyPraktyka kliniczna w NZOZ Feniks Psychiatryczne Oddziały Pobytu Dziennego w Gliwicach, Zabrzu i Sosnowcu – arteterapia (choreoterapia) grupowa dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 

Prowadzenie sesji choreoterapii z wychowankami Państwowego Domu Dziecka w Gliwicach.

 

Prowadzenie sesji z elementami choreoterapii dla klientów Środowiskowego Domu Samopomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

 

Prowadzenie warsztatu choreoterapii w ramach międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Arteterapia w nauce i praktyce organizowanej przez Uniwersytet Opolski w Opolu.

 

Prowadzenie wykładów i warsztatów ze słuchaczami podyplomowych studiów arteterapii dla Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Oświata z Katowic (przy współudziale Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi).

 

Prowadzenie warsztatu choreoterapii dla uczestników ewentu poświęconego badaniom, profilaktyce i działaniom prozdrowotnym związanym z rakiem piersi, organizowanego przez firmę GoodPoint z Warszawy.  

 

Prowadzenie sesji choreoterapii z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie – dla uczestników projektu EFS "Dobry start w samodzielność" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

 

Prowadzenie warsztatu choreoterapii w ramach międzynarodowej konferencji naukowo – szkoleniowej z cyklu psychiatria i sztuka pt. ŚWIATY RÓWNOLEGLE Sztuka narzędziem terapii i komunikacji, organizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

 

Prowadzenie sesji choreoterapii oraz dramy wzbogaconej elementami tańca z uczestnikami projektu EFS „Nowe perspektywy. Program aktywnej integracji  w Gminie Sośnicowice" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich.

 

Prowadzenie wykładów i warsztatów z arteterapii dla uczestników dwóch edycji kursu "Arteterapia w edukacji" na terenie Gliwic i Zabrza.

 

Wystąpienie z referatem "Choreoterapia w psychiatrii (ujęcie holistyczne)" na Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Arteterapia - Sztuka - Edukacja pt. „Arteterapia - zdrowie dzięki sztuce - człowiek w świecie fizycznym i metafizycznym” organizowanej przez Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

 

Przeprowadzenie kursów w Rajczy oraz Górkach Wielkich dla uczestników projektu EFS „Kompas kreatywności”, dla firmy Trawipol – AZ z Gliwic.

 

Przeprowadzenie autorskiego warsztatu choreoterapii: Improwizacje Psychomotoryczne Tańca Wewnętrznego (IPTW©) w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie w ramach w II Ogólnopolskiej konferencji Arteterapii pt. MOC ARTETERAPII.

 

Przeprowadzenie szkolenia arteterapii w resocjalizacji, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego nr PL-17 pn. „Wsparcie Służby Więziennej w tym sankcji pozawięziennych” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, w ramach Projektu nr 144/2013 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka”.

 

Przeprowadzenie autorskiego warsztatu choreoterapii: Improwizacje Psychomotoryczne Tańca Wewnętrznego (IPTW©) w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej „Złość. Agresja. Przemoc. Współczesne ujęcie odwiecznego problemu”, organizowanej przez Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego przy Uniwersytecie Śląskim we współpracy z Fundacją Rozwoju i Promocji Psychoterapii.

 

Przeprowadzenie grupowych sesji arteterapii (muzykoterapia) w Domu Pomocy Społecznej "Bursztyn" w Kończycach Małych.

 

Wystąpienie z referatem oraz przeprowadzenie autorskiego warsztatu choreoterapii: Improwizacje Psychomotoryczne Tańca Wewnętrznego (IPTW©) w ramach międzynarodowej konferencji - Nowe drogi pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, organizowanej przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

 

Prowadzenie grupowych sesji warsztatowych: tańca rozwojowego, dramy oraz sztuk wizualnych dla uczestników Klubu Seniora w ECD Słoneczna Kraina w Katowicach, w ramach projektu "Edukacja w zakresie zdrowia psychicznego" realizowanego we  współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Prowadzenie cyklicznych grupowych sesji warsztatowych: tańca rozwojowego, dramy oraz sztuk wizualnych dla uczestników Klubu zainteresowań dla dzieci i młodzieży w ECD Słoneczna Kraina w Katowicach.

 

Prowadzenie cotygodniowych warsztatów rozwojowych grupowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  ASD (autistic spectrum disorder), realizowanych dla Fundacji Pomóc Więcej z Sosnowca (Centrum Terapii i Edukacji w Świętochłowicach).

 

Wystąpienie z referatem "Choreoterapia dzieci autystycznych" oraz prowadzony warsztat "choreoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą" na Konferencji Naukowo-Metodycznej „Sztuka i terapia w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi”, organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy.

 

Wystąpienie z referatem w temacie "Terapia tańcem i ruchem w leczeniu zaburzeń afektywnych i lękowych" w ramach 45. Zjazdu Psychiatrów Polskich Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego “Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne” w Katowicach.

 

Prowadzenie 2 warsztatów terapii tańcem i ruchem (IPTW©) w ramach międzynarodowej konferencji warsztatowej "Uczucia - myśli - działania", organizowanej przez Parafię Ewangelicko – Augsburską w Katowicach, przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach projektu: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”.

 

Prowadzenie warsztatu terapii tańcem i ruchem (IPTW©) w ramach X  Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Medforum "Psychiatria Senioralna", który odbył się w dniach 8-10 grudnia 2016 w Wiśle.

 

Przeprowadzenie autorskiego warsztatu IPTW© w ramach II sesji warsztatowej Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich "Kajros", organizowanej 18.03.2017 r. w Kaliszu (UAM).

 

Prowadzenie warsztatów choreoterapii dla uczestników studiów podyplomowych Arteterapii z elementami terapii pedagogicznej na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

 

Prowadzenie regularnych grupowych sesji arteterapii (terapii tańcem i ruchem) w ramach zadania "programu opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin" w Miejskim Ośrodku Leczenia Uzależnień w Bielsku-Białej dla Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż.


Praktyka kliniczna w Ośrodku Leczenia Depresji i Nerwic „Sikornik” Centrum Zdrowia Psychicznego – sesje grupowe arteterapii i choreoterapii (terapii tańcem i ruchem) z pacjentami Oddziału Leczenia Depresji oraz Oddziału Leczenia Nerwic oraz sesje indywidualnej terapii tańcem i ruchem.

Aktualności

Warsztat w Krakowie

2018-11-13, Autor: admin


Konferencja arteterapia

Czytaj więcej »

Nowa lokalizacja

2018-08-06, Autor: admin


Sesje terapeutyczne w nowej lokalizacji

Czytaj więcej »

Aktualności

Facebook

Odwiedź nasz profil na Facebooku:

Kontakt

W związku z licznymi obowiązkami i prowadzonymi sesjami oraz warsztatami
w ciągu dnia, preferuję kontakt mailowy lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zapraszam do kontaktu.

Anna Rojewska-Nowak
E-mail:kontakt@arteterapia.com.pl
Kontakt