PublikacjeRojewska – Nowak A.,  Efektywność choreoterapii w leczeniu osób z zaburzeniami afektywnymi, [w:] Stefańska A., [red.] Arteterapia w wymiarze kreacji... poszukiwania, drogowskazy, refleksje, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kalisz 2012, s. 203-217.

Rojewska – Nowak A., Arteterapia w opinii społecznej – doniesienie z badań [w:] A. Stefańska (red.), Arteterapia w wymiarze kreacji … poszukiwania, drogowskazy, refleksje, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kalisz, 2012, s. 229-237.

Rojewska – Nowak A., Arteterapia w procesie aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Czasopismo Socjologia.pl, Warszawa 2012, s. 40-42. 

Rojewska – Nowak A., Arteterapia w opinii społecznej – doniesienie z badań (przedruk), Czasopismo Arteterapia terapia sztuką w praktyce, nr 3/2013, s. 30-34.

Rojewska - Nowak A., Choreoterapia z osobami z zaburzeniami afektywnymi i nerwicowymi. Doświadczanie emocji w spotkaniu z drugim człowiekiem, Czasopismo Arteterapia terapia sztuką w praktyce, nr 4/2013, s. 27-32.

Rojewska – Nowak A., Ja i mój taniec wewnętrzny. Wykorzystanie choreoterapii w leczeniu osób chorujących na depresję, [w:] Borowik G., Kowal A. (red.), Światy równoległe: Sztuka narzędziem komunikacji i terapii, Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej Wydział Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka, Kraków 2013, s.141-144.

Rojewska – Nowak A., Choreoterapia jako terapia wspomagająca proces leczenia osób chorujących na depresję, [w:] Glińska-Lachowicz A., (red.), Arteterapia w nauce i praktyce. Teoria-Rozwój-Możliwości, Uniwersytet Opolski, Opole 2015, s. 77-88.

Rojewska – Nowak A., Terapia tańcem i ruchem a praca teamu terapeutycznego w psychiatrii [w:] Współczesna arteterapia. Aspekty teoretyczno-praktyczne, I. Bugajska-Bigos, A. Steliga (red.), Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2015, s. 145-151.

Rojewska – Nowak A., O etyce w arteterapii [w:] Współczesna arteterapia. Aspekty teoretyczno-praktyczne, I. Bugajska-Bigos, A. Steliga (red.), Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2015, s. 30-37.

Rojewska - Nowak A., Terapia tańcem i ruchem w psychiatrii (z praktyki klinicznej w Psychiatrycznych Oddziałach Dziennego Pobytu), [w:] Stefańska A., (red.), Arteterapia i twórczość w przestrzeni psychospołecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Kalisz-Poznań 2015, s. 91-100.

Rojewska - Nowak A., Etyczne dylematy w praktyce arteterapeutycznej, [w:] Stefańska A., (red.), Arteterapia i twórczość w przestrzeni psychospołecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Kalisz-Poznań 2015, s. 52-59.

Rojewska – Nowak A., Scenariusz warsztatu: Improwizacje psychomotoryczne tańca wewnętrznego (IPTW©) Wykorzystanie choreoterapii w leczeniu osób chorujących na depresję, [w:] Glińska-Lachowicz A., (red.), Arteterapia w działaniu - propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

Rojewska - Nowak A.,Terapia tańcem i ruchem kluczem do świata wewnętrznego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 23(2)2017, s. 95-108. dostępny on-line: LINK


 ***

Rojewska - Nowak A., Arteterapia w Polsce - w poszukiwaniu tożsamości (w opracowaniu redakcyjnym): LINKCD LINK


 

 
Aktualności

Warsztat w Krakowie

2018-11-13, Autor: admin


Konferencja arteterapia

Czytaj więcej »

Nowa lokalizacja

2018-08-06, Autor: admin


Sesje terapeutyczne w nowej lokalizacji

Czytaj więcej »

Aktualności

Facebook

Odwiedź nasz profil na Facebooku:

Kontakt

W związku z licznymi obowiązkami i prowadzonymi sesjami oraz warsztatami
w ciągu dnia, preferuję kontakt mailowy lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zapraszam do kontaktu.

Anna Rojewska-Nowak
E-mail:kontakt@arteterapia.com.pl
Kontakt